תהליכי העיצוב איתי כוללים תכנון מעמיק ומדוקדק וליווי יד ביד עד המסמר האחרון.